Szanowni Państwo,

 mając na celu zapewnienie realizacji Państwa praw wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanych dalej jako “RODO”), przedstawiamy poniżej informacje spełniające obowiązek informacyjny.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PUH POLEXM IMPORT EXPORT POLAND  36-203 IZDEBKI NR. 609, dalej także jako „Administrator”.

2. Państwa dane osobowe bedą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) , realizacji obowiązków przewidzianych przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), obsługi zapytań itp.

3. Państwa dane mogą być udostępniane naszym partnerom biznesowym (podmiotom wspierającym nasze usługi np. firmom kurierskim i spedycyjnym  – np. podanie adresu dostawy zamówionych towarów) oraz odpowiednim pracownikom Administratora ( np. osoby zlecające wysyłki kurierskie ).

4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji umów oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z ich realizacją. Dodatkowo dane te mogą być przechowywane dla celów archiwizacyjnych przez okres 5 lat od dnia zdarzenia powodującego konieczność zakończenia przetwarzania.

5.   Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale jest jednocześnie warunkiem zawarcia umowy.

9. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 POLEXIM Import-Eksport 

36-203 Izdebki nr 609 

PODKARPACKIETEL: 602 436 498, 606358756 FAX       (13)4399355