SUSZARNIA KONTENEROWA PODŁOGOWA DO ZRĘBKI, WIÓR, ZIÓŁ, WARZYW ORAZ INNEJ BIOMASY

Fabrycznie

Nowy sprzęt

GWARANCJA
NA 12 MIESIĘCY

Posiadamy w ofercie produkcyjnej kontenerowe suszarnie do biomasy. Materiałem wsadowym mogą być odpowiednio rozdrobnione odpady z drewna tj. wióry lub zrębka, zioła, nasiona, grzyby lub rozdrobnione warzywa.

Fot. Oferowany model SK-300
Suszenie odpowiednio przygotowanego materiału odbywa się na zawieszonych we wnętrzu komory sitach – dwóch aktywnych i jednym biernym o perforacji zależnej od wielkości materiału wsadowego .
Surowiec ulega wysuszeniu pod wpływem przepływu gorącego powietrza podawanego do wnętrza suszarni specjalnymi otworami znajdującymi się pod najniżej położoną podłogą (sito bierne).

 

Fot. Napędy ślimaka wybierającego susz oraz napęd zgarniaków.

 Uprzednio rozdrobniony surowiec podawany jest zasypami znajdującymi się na dachu suszarni  . Pod wpływem wibracji sit aktywnych,  surowiec stopniowo przesuwany jest na podłogę bierną skąd jest odbierany zgarniakami i zsypywany do przenośnika ślimakowego, transportującego go na zewnątrz suszarni.

 

Fot. Otwory nawiewowe gorącego powietrza.
Wypchany na zewnątrz susz w zależności od przeznaczenia może być bezpośrednio konfekcjonowany lub mielony do postaci pyłu przy pomocy młyna bijakowego  ssąco tłoczącego ( brak w zestawie).

Fot. Silnik napędzający sita aktywne. Widoczna otwierana tylna ściana suszarni która równocześnie jest wyczystką

Podane do suszarni gorące powietrze po przejściu przez materiał uwalniane jest z suszarni deflektorami znajdującymi się na jej dachu. Deflektory wyposażone są w przesłony dzięki którym istnieje możliwość regulacji ilości wydawanego powietrza .

Zasadniczo zapotrzebowanie na gorące powietrze wynosi 5000-10000 mp/h . Ilość użytego powietrza zależy od rodzaju suszonego surowca, jego średnicy oraz wilgotności w momencie wsadu . Im większa wilgotność surowca , tym więcej gorącego powierza będzie potrzebne do jego wysuszenia.

Temperatura robocza podawanego powietrza to 60-75 stopni Celsjusza

Szybkość przesuwu surowca na sitach aktywnych regulowana jest kątem ustawienia podłóg oraz elektronicznie przy pomocy przekaźników czasowych.

Regulacja szybkości przesuwu wygarniaczy dolnej podłogi odbywa się mechaniczne przy pomocy pokrętła znajdującego się na przekładni planetarnej .

 

Fot. Przenośnik ślimakowy wydający wysuszony surowiec na zewnątrz suszarni