MOBILNA LINIA DO GRANULACJI: PELLECIARKA I  MŁYN ZE SPALINOWYM MODUŁEM NAPĘDOWYM ORAZ KONDYCJONER Z ODSIEWACZEM O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM

ODBIÓR OSOBISTY LUB WYSYŁKA FIRMĄ KURIERSKĄ

KOSZT DOSTAWY DO OMÓWIENIA Z KUPUJĄCYM

Fabrycznie

Nowy sprzęt

GWARANCJA
NA 12 MIESIĘCY

Standardowo, maszyny składające się na główne elementy linii do produkcji pelletów posiadają napędowe silniki elektryczne o mocach powyżej 7,5 kW. Uruchomienie takich urządzeń w wielu przypadkach jest nieosiągalne na zabezpieczeniach 16-25A.
Urządzenia które oferujemy na tej stronie katalogowej zostały wykonane z myślą o osobach zainteresowanych produkcją granulatu w miejscach, gdzie nie ma możliwości przyłączenia maszyn o zapotrzebowaniu na moc powyżej 7,5 kW.
Urządzenia sprawdzą się przy produkcji pelletu paszowego ( np. dla królików, drobiu, ryb) jak również pelletu opałowego z biomasy ( słoma, siano, pył z drewna)  .
Na zestaw składają się : granulator o matrycy płaskiej 230mm, młyn bijakowy z odciągiem własnym wbudowanym w korpus roboczy, spalinowy moduł napędowy 24KM ( sil. Diesla) oraz kondycjoner i odsiewacz korbowy.

Standardowo, maszyny składające się na główne elementy linii do produkcji pelletów posiadają napędowe silniki elektryczne o mocach powyżej 7,5 kW. Uruchomienie takich urządzeń w wielu przypadkach jest nieosiągalne na zabezpieczeniach 16-25A.
Urządzenia które oferujemy na tej stronie katalogowej zostały wykonane z myślą o osobach zainteresowanych produkcją granulatu w miejscach, gdzie nie ma możliwości przyłączenia maszyn o zapotrzebowaniu na moc powyżej 7,5 kW.
Urządzenia sprawdzą się przy produkcji pelletu paszowego ( np. dla królików, drobiu, ryb) jak również pelletu opałowego z biomasy ( słoma, siano, pył z drewna)  .
Na zestaw składają się : granulator o matrycy płaskiej 230mm, młyn bijakowy z odciągiem własnym wbudowanym w korpus roboczy, spalinowy moduł napędowy 24KM ( sil. Diesla) oraz kondycjoner i odsiewacz korbowy.

Fot.1. Spalinowy moduł napędowy o mocy 24KM  sprzężony z granulatorem

GŁóWNE ELEMENTY SKŁADOWE :

Fot.2. Moduł napędowy spalinowy.

Maszyny podstawowe czyli młyn oraz prasa granulująca napędzane są z silnika spalinowego. Spalinowy moduł napędowy sprzęga się najpierw z młynem w celu pozyskania substratu do granulacji a następnie sprzęga się go z prasą granulującą celem uzyskania granulatu.

Fot.3. Młyn bijakowy z odciągiem własnym.

Rolą młyna jest maksymalne rozdrobnienie  podanego materiału. Urządzenie posiada wymienne sita o perforacji oczek od 1 do 6 mm.
Jest to typowy młyn bijakowy młotkowy, wykonany przez nas głównie pod kątem mielenia słomy, siana, ziarna, wiórów oraz trocin itp.

Rys.1.  Uzbrojenie robocze młyna : szarpacze, bijaki oraz przeciw noże wbudowane w pokrywę osłonową.

Układ tnący zbudowany jest z turbiny wyposażonej w trzy tarcze szarpacza ( 24 zęby tnące), 28 nasiekiwanych noży bijakowych oraz sześć noży biernych docinających materiał.

Powstała struktura jest odsysana z wnętrza młyna przy pomocy odciągu zewnętrznego.

Dokładna specyfikacja tej maszyny ( z tą różnicą że napęd młyna pochodzi z silnika elektrycznego a nie spalinowego), znajduje się w DANE TECHNICZNE

Fot.4. Młyn bijakowy z odciągiem własnym.

Odciąg młyna pobiera zmieloną frakcję z jego wnętrza a następnie wężem elastycznym wydaje ją do wcześniej przygotowanego zbiornika ( zbiornik buforowy nie znajduje się w zestawie do oferowanych urządzeń, jednakże istnieje możliwość wykonania lub dostarczenia takiego zbiornika na zamówienie klienta).

Fot.5. Granulator

Substrat granulowany jest następnie w prasie o matrycy 230mm średnicy i perforacji oczek od 4 do 12mm.

Wydajność produkcji zależy od stopnia rozdrobnienia substratu, jego wilgotności, zdolności ( przydatności) do granulacji, prędkości obrotowej matrycy, szybkości podawania ITP.

Dokładny opis techniczny tego typu granulatora napędzanego silnikiem elektrycznym znajduje się w DANE TECHNICZNE

Kolejne wymienione po niżej urządzenia, posiadają napęd z silników elektrycznych. Ze względów technicznych oraz praktycznych nie zaleca się napędzać ich spalinowo.

Fot.6. Kondycjoner wyposażony w system zraszania substratu dyszami oraz parą.

Kondycjoner jest uniwersalnym urządzeniem  odpowiedzialnym za podawanie substratu ze zbiornika buforowego do granulatora ( z odpowiednią, ustawioną przez użytkownika prędkością) , mieszanie substratu podstawowego z komponentami ( np. przy produkcji pasz) , zwilżanie substratu wodą lub parą ( jeżeli zachodzi taka potrzeba) oraz za zabezpieczenie granulatora przed dostaniem się do jego komory kompresującej zanieczyszczeń metalowych tj. śruby, nity itp. ( wbudowana strefa magnesów wychwytujących zanieczyszczenia metalowe).

Dodatkowe informacje o tym produkcie znajdują się w DANE TECHNICZNE

Fot. 7. Odsiewacz korbowy, wychładzalnik pelletu

Rolą odsiewacza jest schłodzenie powstałego granulatu oraz odsianie granulatu od niesprasowanego substratu.
Odsiewacz posiada własny, wbudowany odciąg pyłów które należy skierować do zbiornika buforowego celem powtórnej granulacji.

Więcej informacji o odsiewaczu znajduje się DANE TECHNICZNE

 

 

Dane techniczne

I.MŁYN BIJAKOWY Z WBUDOWANYM WŁASNYM ODCIĄGIEM

FOT. Młyn MB11kW z własnym odciągiem

Parametry techniczne młyna

Model

MB11kW

Wydajność

słoma 200-600 kg/h
siano z młodych traw 200-900 kg/h
liście, zioła 500-700 kg/h

Waga urządzenia

350 kg

Obsługiwane sita

perforacja 2 – 6  mm

Zasilanie

380V

Silnik

11 kW

Istnieje możliwość zastosowania silnika 7.5 kW (wydajność spada o 50 %)

Rozdrabnianie materiału polega na jego rozbijaniu przez układ karbowanych młotków bijakowych a następnie przecieraniu powstałej frakcji przez sito o średnicy oczek 3-4 mm.

Układ tnący zbudowany jest z turbiny wyposażonej w trzy tarcze szarpacza ( 24 zęby tnące), 28 nasiekiwanych noży bijakowych oraz sześć noży biernych docinających materiał.

Powstała struktura jest odsysana z wnętrza młyna przy pomocy odciągu zewnętrznego.

II.PELLECIARKA Z SILNIKIEM 11KW WYDAJNOŚC DO 350 KG/H

Fot. jedna z wersji pelleciarki 11kW

Model

11 / 350

Wydajność

Pellet paszowy, ogrodniczy itp  do 350 kg./h

Pellet opałowy z drewna : 50% wydajności

Pellet ze słomy : 40% wydajności

Waga urządzenia

300 kg

Obsługiwane matryce

4,6,8, mm

Zasilanie

380V

Silnik

11 kW (rozruch gwiazda trójkat)

             Wymiary

                   1200x500x1070 mm

  Dostawa

Towar dostępny, czas realizacji zamówienia 3 dni robocze (wysyłka) lub odbiór osobisty

Prasy pelletujące (granulatory) , w swojej pierwotnej postaci były urządzeniami wykorzystywanymi do produkcji granulatu paszowego dla zwierząt gospodarskich. Z czasem po odpowiednim utwardzeniu matryc i rolek, zaczęto wykorzystywać granulatory do produkcji pelletu opałowego z drewna, innych odpadów stolarnianych, słomy lub siana.

Obecnie stosuje się pelleciarki również do produkcji granulatu z nawozu naturalnego, granulek  ściółkowych do sklepów zoologicznych, granulatu grzybni (specjalna matryca) itp.

 Technologia produkcji pelletu wymaga odpowiedniego rozdrobnienia i wilgotności materiału oraz  odpowiednich proporcji składników poddawanych granulacji .

Należy również pamiętać o tym że sama prasa granulująca  jest tylko jedną z maszyn ciągu technologicznego a upraszczanie procesu produkcji może rzutować na jej efektywność pracy oraz wydajność.

III.KONDYCJONER Z REGULACJĄ PODAWANIA SUROWCA I MAGNETYZEREM

 

Fot. Kondycjoner wraz z pelleciarką. Czerwonymi strzałkami oznaczono kierunek przepływu surowca.

Technologia produkcji pelletu wymaga odpowiedniego rozdrobnienia i wilgotności materiału, płynnego i stałego ich podawania oraz  odpowiednich proporcji składników poddawanych granulacji .

Rolą kondycjonera jest dokładne wymieszanie substratów oraz ich stałe i płynne podawanie do komory granulatora. Urządzenie posiada wbudowany regulowany wlot gorącej pary do komory mieszającej, magnetyzer wyłapujący ewentualne zanieczyszczenia metalowe oraz regulator obrotów silnika napędzającego główny wał kondycjonera

Dane techniczne

Model

HORNET

Wydajność

0-600 kg/h

Waga urządzenia

250 kg

Silnik

Elektryczny  0,75 kW

Regulacja obrotów

Płynna , mechaniczna za pomocą wariatora

  Zakres obrotów

0-180 / min

 

 

IV. ODSIEWACZ KORBOWY DO GRANULATU, SCHŁADZARKA PELLETU

 

Fot. Oferowana maszyna.

Przeznaczenie podstawowe: odsiewanie pyłów i okruchów granulatu paszowego i opałowgo oraz całkowite lub wstępne schłodzenie pelletu przed jego spakowaniem ( maszyna stanowi wtedy jeden z elementów linii technologicznej do produkcji pelletu).

Alternatywnie : segregacja i oczyszczanie nasion, odsiewanie pyłów i miału z ekogroszku, segregacja innych produktów wg. potrzeb ( np. granulatu tworzyw sztucznych).

Budowa i wyposażenie:
Odsiewacz jest zbudowany z ramy stanowiącej zawieszenie dla sita o perforacji odpowiedniej dla potrzeb ( np: 3,4,5,6,8,10mm). Sito jest napędzane i wytrząsane przez układ silnik + przekładnia planetarna + reduktor, mimośród, targaniec oraz ułożyskowane wytrząsacze.

Maszyna posiada duży zakres regulacji szybkości odsiewania poprzez :

1) zmianę kąta ustawienia sita (przy pomocy korby zmienia się kąt ustawienia zawiesia sita );
2) poprzez zmianę częstotliwości wytrząsania ( zmiana obrotów na przekładni planetarnej);
3) poprzez zmianę długości skoku targańca na mimośrodzie;
Odsiany materiał z przestrzeni pod sitowej jest odbierany poprzez system odciągu centralnego ( standardowo) lub własny, wbudowany wentylator odciągowy ( opcja : moc silnika 1,1 kW, 2800 obr/min). Następnie materiał należy skierować do powtórnej granulacji.
Czysty, dobrze sprasowany i wstępnie schłodzony granulat jest odbierany z wysypu lub kierowany do kolumny chłodniczej celem ostatecznego wychłodzenia.
Urządzenie jest kompletnie wyposażone w osprzęt elektryczny. Całkowite zapotrzebowanie na moc wynosi 2,2kW.
Urządzenie jest szczelnie obudowane blachami osłonowymi z wziernikami dającymi możliwość kontrolowania przebiegu pracy.